PRO JEDNOTLIVÉ NÁVRHY MŮŽETE HLASOVAT ZDE

NÁZEV: Odpočinkové zóny – centrum Podmokel

MÍSTO REALIZACE: Tržní ul. – park, Čsl.mládeže – park u muzea, střed parku před nádražím (po stranách fontány)

KRÁTKÝ POPIS: Umístění 5 laviček a 3 odpadkových košů v popsaném prostoru (tj. v místech, kde kdysi v hojném počtu byly).

ODŮVODNĚNÍ: V centru Podmokel vytvořit přívětivá místa pro krátký odpočinek nejen místních, ale i přijíždějících občanů. Pokud jde o prostor před muzeem, to si o možnost odpočinku přímo říká (exkurze nejen dětí, ale i přijíždějících).

POPIS: Umístění cca 5 laviček a cca 3 odpadkových košů. Budou použity lavičky a odpadkové koše, se kterými počítá i následná revitalizace Podmokel, aby i do obnoveného prostoru následně zapadly.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:

3x odpadkový koš (včetně zemních prací, dopravy a montáže) – 84 000 Kč

5x lavička (včetně zemních prací, dopravy a montáže) – 416 000 Kč

Celkem – 500 000 Kč