NÁZEV: Odpočinkové zóny – centrum Podmokel

MÍSTO REALIZACE: Tržní ul. – park, Čsl.mládeže – park u muzea, střed parku před nádražím (po stranách fontány)

KRÁTKÝ POPIS: umístění laviček v popsaném prostoru (tj. v místech, kde kdysi v hojném počtu byly)

POPIS: Umístění cca 13 – 14 laviček a cca 6 odpadkových košů.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 300 000 Kč