NÁZEV: Kultivace vnitrobloku v ul. Zámecká – umístění herních a uměleckých prvků

MÍSTO REALIZACE: Vnitroblok, dvůr v Zámecké ulici (městský pozemek číslo 150/3 a 151 v k/ú Děčín) na místě starého, bývalého dětského hřiště, které je ve velmi špatném stavu.

KRÁTKÝ POPIS: Projekt je řešen jako architektonický celek, který proběhne ve dvou fázích.

První fáze je rozpracování celého konceptu, zpřístupnění (zóny 2) horní část nad starým hřištěm, prořezání náletů, obnovení pěšiny a umístění multifunkčních uměleckých objektů, soch, klouzačky, posezení…

Ve druhé fázi se počítá s dokončením oprav celého hřiště (zóna 1) s umístěním nových herních prvků, úpravou terénu a oplocením. Těmito úpravami sjednotíme celý vnitroblok do jednotného vzhledu, který oživí tento nevyužítý prostor.

ODŮVODNĚNÍ: Kultivace vnitrobloku vymezená Tyršovou ulicí ze severu, Zámeckou ze západu a zámkem z jihu.

Tento v současnosti poněkud zanedbaný vnitroblok býval mimořádně náročnou zahradou zámku francouzského typu. Zkusili jsme rozvrhnout strukturu vnitrobloku tak, aby ji bylo možno postupně, v jednotlivých krocích naplňovat. V tomto návrhu nám jde o kultivaci stinného místa pod stromy s jedinečným výhledem na zámek.

V čem by kultivace měla spočívat? V úpravě cest, odstranění náletů, řešení zpevněné plochy v místech uvažovaného altánu, sezení i výtvarně pojatý přístřešek – altán. U něj bude důležitý pohádkový příběh, stejně jako respekt k jedinečnosti místa s jedinečnými výhledy na zámek. Naše město by se tím stalo zase o něco atraktivnější.

POPIS: Objekt navrhuji realizovat s pomocí místních a regionálních sochařů a tesařů. Kostra – konstrukce je z dřevěných trámů, pobita pláštěm z dubových prken. Bude potřeba zabetonovat 4 až 5 patníků cca 50x50x80cm.Celkový návrh a realizaci mohu zajistit s kolegy. Rád se na realizaci budu podílet a dohlížet. Vzhledem k tomu, že bydlím poblíž, jsem zainteresován ve zvelebení vnitrobloku sousedícího přímo se Zámkem a zadním přístupem k němu.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500 000 Kč.