HLASOVAT PRO JEDNOTLIVÉ NÁVRHY MŮŽETE ZDE

NÁZEV: Obnovení zeleně v blízkosti kruhového objezdu na Starém Městě

MÍSTO REALIZACE: Děčín-Staré Město – okolí kruhového objezdu u hasičské stanice.

KRÁTKÝ POPIS: Vysazení nové zeleně místo uschlých keřů a stromu v okolí kruhového objezdu.

ODŮVODNĚNÍ: Zachováni původního množství stromu a keřů přispěje ke zvelebení prostředí krajiny, přispěje k ekologické situaci, esteticky místo pozvedne.

POPIS: Nahrazení odumřelé zeleně novými kusy.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁVRHY: 50 000 Kč