NÁZEV: Obnova poškozeného povrchu cyklostezky

MÍSTO REALIZACE: Úsek mezinárodní cyklostezky (2, EVT, Labská) od míst, kde se Žlebská ulice stáčí do pojezdu po odbočku k drážní budově (pod železniční zastávkou Děčín – Prostřední Žleb) v délce 170 m. Katastrální území Prostřední Žleb, číslo pozemku 1158/3.

KRÁTKÝ POPIS: Projekt řeší nebezpečnou situaci pro uživatele cyklostezky, zejména bruslaře. Stav tohoto úseku je špatnou vizitkou Děčína.

POPIS: Projekt řeší snesení povrchové vrstvy, zpevnění podkladu, položení a uválcování nové pojízdné vrstvy v rozsahu cca 1200 m2. Po dobu pokládky nové vrstvy (cca 1 pracovní den) musí být cyklostezka uzavřena zejména pro vozidla jezdící na parkoviště anebo do drážního objektu.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Náklady cca 750tis. Kč.

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Finanční náklady pro realizaci návrhu překračují povolené maximální finanční náklady pro jeden projekt v rámci participativního rozpočtu. Odhadované finanční náklady na návrh pro projektovou přípravu a samotnou realizaci se pohybují okolo 750 tis. Kč.