Minulý rok v Tvoříme Děčín 2018 získal dostatečný počet hlasů návrh pana Mariana Válka na Obnovu kašny na Masarykově náměstí. Návrh zahrnoval stavební a technické posouzení stavu tělesa a podloží kašny pro zajištění oprav a sanačních prací.

Město Děčín v tuto chvíli již zajistilo restaurátorský záměr, 3D zaměření současného stavu kašny a projektovou dokumentaci pro statická opatření, to vše za 125 300 Kč. Dle těchto potřebných dokumentů se finanční náklady na restaurátorské, stavební a technické práce vyšplhaly na 5 851 000 Kč, a to se jedná jen o ty práce, které bude nutné učinit před umístěním pohádkových soch. Nyní zůstane na orgánech města, zda se rozhodnou takto vysoké finanční prostředky na obnovu kašny věnovat z městského rozpočtu. Stejně tak se budeme snažit nalézt případný vhodný dotační titul.

Děkujeme panu Válkovi za návrh a těšíme na případné další.