NÁZEV: Obnova altánu „Turistický přístřešek Stoličná hora“

MÍSTO REALIZACE: Stoličná hora, poblíž bývalého výletního hostince Kvádrberk a významné vyhlídky Císařský výhled při červeně značené turistické stezky a naučné stezky „Kaňon Labe“.

KRÁTKÝ POPIS: Stávající turistický přístřešek se rozpadá a ohrožuje pádem kolemjdoucí. Jeho stav je ostudou města.

POPIS: Stávající altán bude stržen a zlikvidován odvezením (likvidaci lze výhodně provést bez nákladů nabídkou otopného dřeva za odvoz). Nový altán bude opět dřevěný, ale větší a s větším přesahem střechy než altány zřízené městem kupř. na Pastýřské stěně, protože lokalita je vystavena větru. Viditelná část základu pod rohovými sloupy bude z přírodního materiálu (pískovec). Součástí altánu bude odpadkový koš a magistrát zajistí odvozy obsahu. Vzhledem k exponované poloze blízku města bude magistrát zajišťovat dohled městské policie a lesní stráže.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Náklad na stavbu cca 80 tis. Kč.

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Návrh bude realizován v roce 2019 Lesním úřadem Děčín z vlastních finančních prostředků. Uvedená rekonstrukce stavby je již zadána realizační firmě.