Větší bezpečnost lávky v Horním Žlebu

Větší bezpečnost lávky přes koleje v Horním Žlebu. Aktuálně je lávka nebezpečná pro chodce při dešti, mrazech či sněžení. Navrhuji pochozí plochu z pozinkovaných roštů.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Výměna dřevěných fošen na pozinkované rošty. Případně poskytnout konstrukci lávky nový nátěr a přidat nové zábradlí, stávající je příliš široké a špatně se ho přidržuje.

Odhadované náklady

200000 Kč
Pozn.: Cena materiálu na pochozí plochu cca 200 000 Kč. Lávka má 56 schodů o rozměrech 30x200cm a plochy o rozměrech 234×280, 430×230, 92×200, 870×200 (vše v cm).

Umístění

Horní Žleb

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Město Děčín disponuje projektovou dokumentací na opravu lávky a má v plánu na ni čerpat dotační prostředky. Odhadované náklady na opravu lávky jsou 2 850 000 Kč. Lávka se navíc nachází v místě, kde je její oprava vzhledem k blízkosti drážní dopravy (vysoká míra projíždějících vlaků) velice komplikovaná a bude vyžadovat úzkou spolupráci s Českými dráhami kvůli dojednání výluk, jejichž finanční náročnost není možné nyní určit. Pozinkované rošty nelze použít jako podlahu lávky, vzhledem k možnosti propadu jakéhokoliv materiálu na koleje (případně projíždějící vlaky nebo na drážní kabely).