Úprava stání sběrných kontejnerů v ul. Jeronýmova - Tvoříme Děčín

Úprava stání sběrných kontejnerů v ul. Jeronýmova

Projekt má za cíl nechat upravit plochy pro stání kontejnerů na směsný a tříděný odpad v ulici Jeronýmova.
Nerealizovatelné
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Primárním důvodem podání návrhu je snaha o přesunutí kontejnerů na tříděný odpad (papír a plast) nacházejících se přímo v ulici Jeronýmova, jelikož při výjezdu z parkoviště Na Valech brání ve výhledu. Přesunout se dají jen o pár metrů dále na místa, kde již stojí kontejnery na směsný odpad. Stav ploch, na kterých tyto „černé“ kontejnery stojí však není ideální (nerovnost a nezpevněný povrch) a kromě zarovnání a vydláždění/vyasfaltování by bylo potřeba je zvětšit právě pro nově přesunuté. Podstatou projektu je tak provedení drobných terénních úprav zajišťujících vhodné stání kontejnery, snadný přístup a manipulaci s nimi.

Odhadované náklady

100000 Kč

Umístění

Jeronýmova, Děčín 4

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Je již zrealizováno. Návrh nepostupuje do hlasování.

Jedná se o pozemek p.č. 1161/1, který je ve vlastnictví statutárního města Děčín.

Realizovatelnost - ANO

Odbor místního hospodářství

Tato plocha se již řeší - v současné době je již vysoutěžená firma na demolici garáže přilehlé ke skladové budově města. Na vzniklém prostoru vznikne na žádost Odboru komunikací a dopravy z roku 2019 plocha na umístění všech stávajících kontejnerů. Případné další info poskytne Odbor provozní a organizační zadavatel demolice a řešení tohoto prostoru.

Odbor komunikací a dopravy

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází v zastavěném území, zóna centrální smíšená (ozn. SC), kde je záměr přípustný.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Odbor stavební úřad

Podaný návrh doporučujeme zařadit mezi realizovatelné projekty. Vynaložené náklady nebudou převyšovat maximální možnou výši dle pravidel Tvoříme Děčín pro rok 2020.

Realizovatelnost - ANO

Odbor rozvoje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Ostatní návrhy