Pokračování chodníku z Březin směrem na Libverdu

Návrh upozorňuje na potřebu plnění koncepcí a strategických záměrů města Děčín, v tomto případě v návaznosti na již vybudovanou část chodníku, realizovat jeho pokračování směrem k Libverdě.
Čeká na posouzení realizovatelnosti
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Návrh pokračování chodníku z Březin směrem na Libverdu je v souladu se strategickými záměry a koncepcemi města Děčín. Chodník zajistí bezpečný pohyb chodců. V současnosti jsou chodci nuceni pohybovat se na rušné místní komunikaci (v části mezi fotbalovým hřištěm a odbočkou k Libverdě) ve společném prostoru s motorovými vozidly, hrozí riziko kolize nebo střetu chodce s vozidlem s následkem zranění, smrti.
Technické parametry chodníku určuje technická norma.
Případné bránění realizaci chodníku některými úředníky města nedává smysl, neboť by to znamenalo popření již schválených strategických a koncepčních materiálů města, které je zaměstnavatelem těchto úředníků.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Podél místní komunikace Březiny – Libverda, pozemková parcela č. p.p.č. 844/1, k.ú. Březiny u Děčína

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy