Pítka na veřejném prostranství

V současné době jsou v Děčíně 4 pítka. Záměrem projektu je vybavit veřejně přístupná místa v Děčíně pítky pro obyvatele, turisty, sportovce, cyklisty a psí miláčky a zvýšit tím atraktivnost Děčína jako turistického cíle a místa pro rodiny s dětmi. Výhodou navrhovaného typu je, že slouží nejen k pití, ale lze si naplnit láhev, napojit psí miláčky a příp. umýt bolavá odřená místa a špinavá ústa malých ratolestí.
Realizované
2019
Sdílet:

Aktualizace ke dni 14.12.2022: projekt je dokončen. Na tomto odkazu naleznete více informací.

 

Jako nejpraktičtější produkt se jeví pítko, které má variantu i se zabudovanou miskou pro psy.
Vytipovaná místa a konkrétní umístění pítek je potřeba přizpůsobit trase vedení veřejného vodovodu a projednat možnost jejich napojení se správcem sítí SČVK, a.s.
Pro úsporu vody je pítko opatřeno tlačným ventilem a voda teče po dobu stlačení ventilu.
V rámci projektu je možné vytipovat další vhodná místa k umístění veřejných pítek tak, aby vyhovovalo potřebám města, jeho obyvatel a návštěvníků.
Projekt lze navýšit o další kusy v případě, že se podaří vyjednat se společností SČVK, a.s. forma spolupodílení se na zásobování pitnou vodou a údržbě pítek. Dále je možné využít dotace na oblast cestovního ruchu v případě jejího vyhlášení. Po konzultaci s dodavatelem je možné vyjednat i množstevní slevu, tím dojde ke snížení nákladů na pořízení 1 ks pítka.

ODŮVODNĚNÍ: Na základě informací ze SČVK, a.s. tato společnost spravuje v Děčíně 4 pítka (Komenského nám., ul. Prokopa Holého, Tržní ul. a u Grandu). Dle našeho názoru je počet a rozmístění pítek na veřejném prostranství ve městě Děčín nedostatečný, chybí pokrytí výše uvedených míst, která jsou hojně vyhledávána místními obyvateli, turisty, sportovci a návštěvníky města. Dovybavení veřejných míst města výše uvedeným mobiliářem přispěje k modernizaci, zatraktivnění města a jako vítaná služba veřejnosti. Pro úsporu vody je pítko opatřeno tlačným ventilem a voda teče po dobu stlačení ventilu. V horkých letních dnech zde není moc možností, kde se při toulkách vyprahlým Děčínem svlažit, umýt dětem ušpiněné obličeje a ruce, odřená kolena a lokty a dát napít našim čtyřnohým miláčkům. Rozmístění pítek může v letních vedrech přijít vhod, lidé se mohou napít přímo na ulici, cyklisté a sportovci doplnit láhev. Tím, že jsou zásobeny pitnou vodou, mohou se v nich lidé osvěžit bez obav. Pro výše uvedené účely jsme se proto snažily vhodně vytipovat umístění.

Odhadované náklady

450000 Kč
Pozn.: Roční údržba včetně zásobování vodou u dvou z výše uvedených pítek vyjde SČVK na cca 9.000 Kč. Předpokládané náklady na cca 10 pítek jsou v rozmezí 300.000 – 350.000 Kč, dle zvoleného typu a materiálu pítka. Předpokládané náklady na zabudování 1 ks pítka výjde cca do 5.000 Kč, celkem tedy 50.000 Kč a dále náklady na zásobení pitnou vodou a údržbu v roční výši 50.000 Kč. Celkové náklady projektu činí cca 450.000 Kč.

Umístění

Veřejně přístupná místa v Děčíně (10 ks): 1 – v blízkosti dětského hřiště u bývalé polikliniky, 2 – Mariánská louka, 3 – Jižní zahrady Děčínského zámku, 4 – nábřeží \“u Rogala\“, 5 – Masarykovo nám., 6 – v blízkosti vstupu na Via Ferratu, 7 – úsek mezi ZOO a Pastýřskou stěnou, 8 a 9- 2x cyklostezka směr Těchlovice, 10 – cyklostezka směr Dolní Žleb – Německo, s přihlédnutím k trase zasíťování veřejného vodovodu.

Ostatní návrhy