Park Jabloňová ulice

Obnova parku v Jabloňové ulici
Čeká na posouzení realizovatelnosti
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Obnova prostor dřívějšího parku, zarovnání povrchu, položení dlažby, vysázení trávníku, usazení lavičky.
V přílohách posílám historické foto podoby parku, současnost, nákres s rozměry i nový návrh.
Cenu nedokážu přesně odhadnout, ale vysoká určitě není, navíc tu nejednám jen za sebe a místní spoluobčané by taky rádi přiložili ruku k dílu, čímž by se cena ještě mohla snížit.

Odhadované náklady

50000 Kč

Umístění

Boletice nad Labem, křižovatka Jabloňové a Roháčovy ulice

Posouzení realizovatelnosti

Pozemek p.č. 704, k.ú. Boletice nad Labem – jedná se o pozemek v majetku města. Výsledek realizovatelnosti: ANO

Odbor místního hospodářství

Jde o pozemek p.č. 704 k.ú. Boletice nad Labem. Realizace je v kompetenci města, návrh má přínos pro občany, odhadované náklady je třeba navýšit. Výsledek realizovatelnosti: ANO - za předpokladu navýšení odhadovaných nákladů.

odbor komunikací a dopravy

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází v zastavěném území, zóna smíšená s RD venkovského typu (ozn. BV), kde je záměr přípustný. Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny. V místě býval park, který se vázal k pomníku padlým z Boleticích z I. světové války. Park byl součástí pomníku. Pomník se nedochoval, nicméně by měl odkazovat na svůj prvotní účel. Pozemek pro park je velmi úzký a bez vysvětlení minulosti nedává v místě moc smyslu. Ideální by bylo pomník obnovit, nebo zde umístit něco, co bude padlé upomínat. Vysázení trávníku, umístění mobiliáře nepodléhá povolení dle stavebního zákona. Položení dlažby + zarovnání povrchu je zapotřebí blíže specifikovat pro případné povolení.Výsledek realizovatelnosti: ANO

Odbor stavební úřad

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Nejnovější návrhy