Invalidé a rodiny s malými dětmi snadno na Pastýřskou stěnu

Město má ve svém majetku šachtu bývalého výtahu ve skále, který by byl tak užíván.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Dolní nástupiště na současné úrovni stávající stavby a to do krátkého výtahu, který by dovezl cestující do úrovně, kde by po rovině přešli do druhého výtahu ve skále (žádné schody).
Výtah ve skále s nasvícením stěn, které po předchozím vyčištění by ukazovaly jednotlivé vrstvy pískovce (bývají i zbarvené).
Horní nástupiště na úrovni současného parkoviště u Nebíčka, tedy opět bezbariérový.
Možný samoobslužný provoz.
Lze zvážit vybudování dalšího vchodu a východu do ZOO u Nebíčka.

Odhadované náklady

Umístění

Pastýřská stěna

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Navrhovatel nereagoval na výzvy k upřesnění návrhu. Návrh byl vyřazen.

Nejnovější návrhy