Dokončení chodníku mezi Březinami a Libverdou, 1. etapa

Dokončení chodníku mezi Březinami a Libverdou podél hlavní příjezdové komunikace do Březin v části podél plotu ČOV (1. etapa). Návaznost na již vybudovaný chodník Březiny – ČOV.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Pokračování chodníku stejných vlastností jako má již vybudovaný chodník mezi křižovatkou u točny MHD Březiny a vjezdem do ČOV. Cílem je vytvořit kompaktní koridor pro bezmotorový pohyb podél rušné místní komunikace. Parametry chodníku určuje technická norma.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

p.p.č. 844/1, k.ú. Březiny u Děčína

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Výstavbu chodníku je třeba řešit komplexně. Není možné zpracovat projektovou dokumentaci na část chodníku, tuto část zrealizovat a další rok zpracovat projektovou dokumentaci na další část chodníku, tu opět zrealizovat atd., dokud nepropojíme Březiny s Libverdou. V jednom okamžiku se totiž může stát, že v nějakém úseku nebude možné chodník postavit. Projektovou dokumentaci je nutné zpracovat na chodník v celé jeho plánované délce, a na to nestačí finanční prostředky participativního rozpočtu. Pro stavbu propojujícího chodníku se navíc jeví lepší druhá strana ulice, než ta, kde je nyní stávající část chodníku, kde nejsou pozemky tak svažité. Možnosti výstavby je tedy schopná ukázat pouze projektová dokumentace celého chodníku.

Ostatní návrhy