Dětské hřiště v Chrochvicích

Projekt dětského hřiště v Chrochvicích si klade za cíl poskytnout obyvatelům města Děčína, zejména pak obyvatelům městské části Děčín VII-Chrochvice, odpočinkovou zónu a vhodné místo k trávení volného času s dětmi. Městská část Chrochvice dosud nedisponuje žádným dětským hřištěm.
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Aktuální návrh dětského hřiště počítá s úpravou dosavadní asfaltové plochy části pozemku za budovou bývalé základní školy. Zahrnuje pískoviště o rozměrech 4×4 metrů, 2 ks pružinové houpadlo, průlezkovou dvouvěž, řetězovou dvouhoupačku a kládovou houpačku, dále 4 ks odpočinkových laviček. Všechny hrací prvky jsou vyrobeny ze dřeva a budou opatřeny adekvátními dopadovými plochami dle příslušných bezpečnostních předpisů, a to pískovými dopadišti vytvořenými v místech s odstraněným asfaltem. Dopadové plochy budou olemovány obrubníky.

Projekt může být rozšířen např. o hřiště na malou kopanou či basketbal, neboť nenaplňuje celou kapacitu nevyužívané plochy.

Odhadované náklady

493039 Kč

Umístění

Pozemek p. č. 643/1 v katastrálním území Chrochvice, obci Děčín, městské části Děčín VII-Chrochvice. Konkrétně jde o část pozemku za budovou bývalé základní školy. Pozemek je téměř dvacet let nevyužíván, naposledy byl užíván jako školní sportovní hřiště. Pozemek je oplocený, přístupný z veřejné komunikace (ulice Školská), asfaltovaný.

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Město má s budovou a přilehlým pozemkem vlastní plány. Momentálně je zpracována projektová dokumentace na rekonstrukci celého objektu, ve které je s předmětnou plochou počítáno pro parkoviště a menší dětského hřiště.

Ostatní návrhy