Chodník ke hřišti

Zřízení chodníku k parkovišti a hřišti.
Realizovatelné
2019
Sdílet:

Chodník bude z bet. dlažby, široký 1,6 m , přímý, podél p.p.č. 276/124 a 276/125. Končit bude u posledního sloupu veřejného osvětlení.

ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o propojení chodníku u točny MHD (zastávky) s plochou, která slouží jako parkoviště a s hřištěm (pod sídlištěm).

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

p.p.č. 1301/2, 276/23 k.ú. Březiny u Děčína