Chodník do sídliště

Propojení asfaltového chodníku na konci sídliště (v místě mezi panelovými domy č.p. 174 a 175) s cestou podél Ploučnice v blízkosti splavu a MVE
Nerealizovatelné
2019
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Navrhuji zřízení pevného chodníku (asfalt či dlažba s betonovým podkladem nebo jiné vhodné řešení), pokud možno bez schodů nebo kombinovaného, který by umožnil i rodičům s kočárky či cyklistům bezpečné a snadné zdolání dotyčného úseku.

Odhadované náklady

150000 Kč

Umístění

Sídliště Březiny, na pozemku p.č. 184/3, 873, 276/90, a 276/113  v k.ú. Březiny

Posouzení realizovatelnosti

Nerealizovatelné

Návrh není situován na pozemcích města. Případný chodník lze vzhledem k terénu realizovat pouze se stupni – schody. Zároveň je cesta v těsné blízkosti stromů, kde je nezbytné počítat s kořenovým systémem, který znemožňuje výkopové práce dle příslušného zákona o ochraně přírody a krajiny. Vzhledem k normám, dle kterých je nutné stavbu realizovatat, není možné dílo postavit v rámci maximálního povoleného finančního limitu na jeden projekt.