Březiny – záchrana lípy

Jedná se o realizaci opatření na záchranu stávající vzrostlé lípy – českého národního stromu, který je v podstatě památným stromem, neboť byl slavnostně vysazen krátce po 2. světové válce, právě k výročí jejího ukončení (asi v roce 1947).  Lípa se nachází v těsné blízkosti místní komunikace a v důsledku nevhodného „zaasfaltování“ plochy okolo stromu dochází k jeho živoření, resp. k jeho pomalému zániku. Opatření spočívá v šetrném odstranění asfaltové vrstvy v jeho blízkosti a její náhradě vhodnými zatravňovacími tvarovkami (dlažbou).
Realizované
2018
Sdílet:

Aktualizace ke dni 30.01.2020: Realizace projektu byla spojena s opravou přilehlého chodníku, kterou mělo město již v té době v plánu. Akci realizovala firma Bajger s.r.o. Bylo provedeno odstranění původního asfaltového krytu chodníku včetně odstranění původních podkladů. Byly vybudovány nové betonové obruby a zhotoveny podkladní vrstvy chodníku. Následně byla položena betonová zámková dlažba. Aby se památné lípě lépe dařilo, byl rozšířen prostor kolem ní, kde byla rozprostřena ornice a založen trávník. Akce vyšla dohromady na 653 369 Kč vč. DPH, přičemž opatření pro zlepšení stavu a následného růstu lípy vyšly na cca 30 tis. Kč.

 

Opatření spočívá v šetrném odstranění asfaltové vrstvy v jeho blízkosti a její náhradě vhodnými zatravňovacími betonovými pochůznými tvarovkami (dlažbou). Jedná se o plochu cca 56 m². Tvar plochy je dán přilehlou místní komunikací (do které nijak nezasahuje) a dále i sousedním pozemkem, který není ve vlastnictví města (do něj rovněž nezasahuje). Po odstranění stávajícího (již popraskaného) asfaltobetonu bude aplikováno vhodné hnojivo, podsyp z jemného štěrku a vhodný typ zatravňovacích tvárnic (plocha bude i nadále sloužit jako pochůzná plocha). Detailní skladba vrstev a komplexní řešení bude konzultováno s projektantem návrhu.

ODŮVODNĚNÍ: Návrh řeší záchranu živořícího památného stromu – lípy v centrální části Březin (u točny autobusu MHD, před restaurací). Jedná se o jeden z několika mála stromů, které v této centrální části Březin vůbec jsou. Přínosem bude jeho zachování do budoucna, včetně jeho příznivých účinků na okolí (stín, zeleň, vůně lipového květu, lapač prachu, tvorba kyslíku …).

Odhadované náklady

200000 Kč

Umístění

Březiny, pod sídlištěm a restaurací, nad hřištěm, p.p.č.: 276/23, 276/49  k.ú. Březiny u Děčína

Ostatní návrhy