Březiny – dokončení propojovacího chodníku

Jedná se o dokončení stávajícího propojovacího chodníku, jehož stav není vyhovující. Není totiž zcela dodlážděn a není opatřen veřejným osvětlením. Hrozí proto újma na zdraví, popř. na životech občanů.
Realizovatelné
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Chodník: Návrh spočívá v nutném odstranění stávající vrchní vrstvy ve východní části parcely (chodníku) a její náhradě vhodnou podkladní vrstvou – podsypem z jemného štěrku a novou betonovou dlažbou. Jedná se o plochu cca 25 m². Plocha potřebná k vydláždění je vidět na jedné z fotografií v příloze. V současnosti je na ní ulehlý štěrk a částečně travní drn. Detailní skladba vrstev a komplexní řešení bude konzultováno s projektantem návrhu.

Osvětlení: Chodník v současnosti není nijak osvětlen. Navrhuji provést osvětlení na nízkých sloupcích (cca výšky 1,5 m) po cca 4,0 m tak, aby byly řádně osvětleny především schodišťové stupně (pro bezpečnou chůzi). Napojení bude jistě možné ze stávajícího veřejného osvětlení v ul. Za Sadem. Osvětlení bude zapínáno jen na základě signálu z 3 ks pohybových čidel a bude v provozu vždy cca 5 min.

ODŮVODNĚNÍ: Návrh řeší dokončení zpevněné plochy stávajícího chodníku, tudíž vlastně dokončení stavby stávajícího chodníku tak, aby byl zcela funkční a schopný řádného užívání veřejností. Dále řeší nezbytné osvětlení tohoto chodníku, který obsahuje i více schodišť. Návrhem je tudíž zabezpečováno bezpečné užívání tohoto chodníku veřejností.

Odhadované náklady

500000 Kč

Umístění

Březiny, ul. Za Sadem, sídliště,  p.p.č.: 339/8, k.ú. Březiny u Děčína

Ostatní návrhy