Bezpečné napojení na cyklostezku na Starém Městě

Opatřit asfaltovým povrchem napojení ulice Březová na cyklostezku Ploučnice
Realizované
2020
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

AKTUALIZACE KE DNI 6.12.2021: Projekt je hotov. Položením asfaltového povrchu se zlepšilo napojení cyklostezky na ulici Březová a zvýšila se tak bezpečnost cyklistů na samotné cyklostezce. Práce provedly firmy Budistav s.r.o. a SaM silnice a mosty Děčín a.s. V hlasování získal tento projekt 259 kladných hlasů a jeho celkové náklady jsou ve výši 91.193,- Kč vč. DPH. Do budoucna pak město plánuje celkovou opravu navazující vozovky ve směru na ul. Březová.

Místo, kde se napojuje ulice Březová na cyklostezku Ploučnice mezi železničním a silničním mostem u Promptusu není bezpečné. Je vysypáno hrubým štěrkem, nevhodným pro jízdu na kole. Cyklisté se místu vyhýbají zleva i zprava a poškozují trávník. Navíc část štěrku zasahuje na asfaltový povrch cyklostezky a při rychlejší jízdě zatáčkou hrozí smyk a pád na štěrku. Návrh vytvoření asfaltového povrchu všechny uvedené nedostatky eliminuje.

Odhadované náklady

200000 Kč

Umístění

Posouzení realizovatelnosti

Realizovatelné

Záměr podaného návrhu je realizovatelný.

Realizovatelnost - ANO.

Odbor správních činností a obecní živnostenský úřad

Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky ve vlastnictví města v této lokalitě, realizovatelnost - ANO.

Odbor místního hospodářství

Dle Územního plánu města Děčín v platném znění se uvedená lokalita nachází v zastavěném území, zóna rekreačně klidovázóna smíšená městská (ozn. Z), kde je záměr přípustný.
Záměr se nenachází na kulturní památce ani na území památkové zóny.

Návrh podléhá povolení dle stavebního zákona.

Realizovatelnost - ANO

Odbor stavební úřad

Doporučujeme ke schválení.

Realizovatelnost - ANO

Odbor komunikací a dopravy

Oprava úseku by jistě zlepšila napojení cyklostezky na ulici Březová a dále na Staré Město a bezpečnost cyklistů na samotné cyklostezce. Pro bezpečné napojení je třeba umístit řádné dopravní značení, proto upozorňujeme na skutečnost, že cyklostezka je v majetku Ústeckého kraje.
Realizovatelnost - ANO

Cyklokoordinátor statutárního města Děčín

Doporučujeme návrh zařadit mezi realizovatelné projekty. K podanému záměru nemáme přípomínky.

Realizovatelnost - ANO

Odbor rozvoje

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *