Basketbalové koše pro Děčín

V rámci tohoto projektu vznikne několik nových venkovních basketbalových košů. Jeden s kvalitním povrchem ve vnitrobloku v Zámecké ulici v Děčíně 1. Dále dojde k opravě a obnově košů na hřišti u školy Miroslava Tyrše (Vrchličák). Budou také vybrány další dvě lokality v Děčíně, kde budou umístěny další basketbalové koše.
V realizaci
2018
Sdílet:
Share on facebook
Share on twitter
Share on email

Koš v Zámecké ulici – na dětském hřišti se již basketbalový koš nachází, bohužel je velmi nekvalitní a je na travnatém povrchu. Bylo by vhodné tento povrch nahradit asfaltovým a instalovat nový koš.

Koš u základní školy Miroslava Tyrše – na hřišti v současné době koše jsou, bohužel jsou umístěny přímo na plotě fotbalového hřiště, takže jsou pro hru nebezpečné. Bylo by vhodné tyto koše umístit více do volného prostoru, aby byla umožněna bezpečná hra.

Další dvě lokality pro umístění košů budou v případě úspěchu vybrány ve spolupráci s městským architektem a pracovníky magistrátu.

ODŮVODNĚNÍ: V Děčíně není v současné době dostatek míst, kde by se dal v létě venku hrát basketbal. Účelem projektu je tato místa vybudovat. Děčín, který se prezentuje jako basketbalové město, si to zaslouží.

Odhadované náklady

400000 Kč

Umístění

Hřiště u ZŠ Dr. M. Tyrše, Vnitroblok Zámecké ulice + vybrány další dvě lokality ve spolupráci s MM Děčín.