VÍTĚZNÉ NÁVRHY, KTERÉ BUDEME REALIZOVAT

Březiny – záchrana lípy

Březiny – záchrana lípy

NÁZEV: Březiny - záchrana lípy MÍSTO REALIZACE: Březiny, pod sídlištěm a restaurací, nad hřištěm, p.p.č.: 276/23, 276/49  k.ú. Březiny u Děčína KRÁTKÝ POPIS: Jedná se o realizaci opatření na záchranu stávající vzrostlé lípy - českého národního stromu, který je...

číst více
Chceme se toulat v Březinách

Chceme se toulat v Březinách

NÁZEV: Chceme se toulat v Březinách MÍSTO REALIZACE: Březiny KRÁTKÝ POPIS: Obnovení starých cest, vysekání náletových dřevin a výsadba alejí s původními druhy ovocných stromů ODŮVODNĚNÍ: V okolí je mnoho již zarostlých cest, které socialistickému rozorávání mezí...

číst více
Zatraktivnění jihozápadního Děčína

Zatraktivnění jihozápadního Děčína

NÁZEV: Zatraktivnění jihozápadního Děčína MÍSTO REALIZACE: Projekt je situován do volné krajiny mezi čtvrti Podmokly – Chrochvice – Bynov a sousedním městem Jílové. Jedná se o úpravu části krajiny, která slouží k příměstské rekreaci. KRÁTKÝ POPIS: Projekt spočívá v...

číst více
Obnova kašny na Masarykově náměstí

Obnova kašny na Masarykově náměstí

NÁZEV: Obnova kašny na Masarykově náměstí MÍSTO REALIZACE: Masarykovo náměstí KRÁTKÝ POPIS: Stavební a technické posouzení stavu tělesa a podloží kašny pro zajištění oprav a sanačních prací. Vše jako příprava pro "zkompletování" kašny doplněním soch. ODŮVODNĚNÍ: Kašna...

číst více
Dětské dopravní hřiště

Dětské dopravní hřiště

NÁZEV: Dětské dopravní hřiště MÍSTO REALIZACE: Dopravní dětské hřiště v ulici Liberecká, Děčín 2. KRÁTKÝ POPIS: Děčín je jediným z bývalých okresních měst Ústeckého kraje, které nemá dětské dopravní hřiště. Projekt chce řešit aktuální problém, kterým je již řadu let...

číst více
Prořezání výhledu na Sněžnické vyhlídce

Prořezání výhledu na Sněžnické vyhlídce

NÁZEV: Prořezání výhledu na Sněžnické vyhlídce MÍSTO REALIZACE: Sněžnická vyhlídka cestou na Labskou stráž KRÁTKÝ POPIS: Prořezat a zkrátit stromy, aby bylo vidět. Instalovat dřevěné zábradlí. ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o turistické místo, které je vhodné k navštívení při...

číst více
Workoutové hřiště v Březinách

Workoutové hřiště v Březinách

NÁZEV: Workoutové hřiště v Březinách MÍSTO REALIZACE: Roh plochy hřiště za otočnou autobusu 204 v Březinách, pozemek 276/49, v majetku města Děčína KRÁTKÝ POPIS: Výstavba nového volně přístupného workoutového hřiště. Jedná se o hřiště na posilování s vlastní vahou....

číst více
Basketbalové koše pro Děčín

Basketbalové koše pro Děčín

NÁZEV: Basketbalové koše pro Děčín MÍSTO REALIZACE: Hřiště u ZŠ Dr. M. Tyrše, Vnitroblok Zámecké ulice + vybrány další dvě lokality ve spolupráci s MM Děčín. KRÁTKÝ POPIS: V rámci tohoto projektu vznikne několik nových venkovních basketbalových košů. Jeden s kvalitním...

číst více
Houpačky pro radost

Houpačky pro radost

NÁZEV: Houpačky pro radost MÍSTO REALIZACE: Vhodné lokality budou blíže specifikovány po důkladné prohlídce terénu v oblastech DC1, DC2 a DC4. KRÁTKÝ POPIS: Již 5 houpaček jsme pověsili v centru Děčína a rádi bychom pověsili 10 dalších. Chceme tím udělat Děčín...

číst více