VÍTĚZNÉ NÁVRHY, KTERÉ BUDEME REALIZOVAT

Březiny – záchrana lípy

NÁZEV: Březiny - záchrana lípy MÍSTO REALIZACE: Březiny, pod sídlištěm a restaurací, nad hřištěm, p.p.č.: 276/23, 276/49  k.ú. Březiny u Děčína KRÁTKÝ POPIS: Jedná se o realizaci opatření na záchranu stávající vzrostlé lípy - českého národního stromu, který je...

číst více

Chceme se toulat v Březinách

NÁZEV: Chceme se toulat v Březinách MÍSTO REALIZACE: Březiny KRÁTKÝ POPIS: Obnovení starých cest, vysekání náletových dřevin a výsadba alejí s původními druhy ovocných stromů ODŮVODNĚNÍ: V okolí je mnoho již zarostlých cest, které socialistickému rozorávání mezí...

číst více

Zatraktivnění jihozápadního Děčína

NÁZEV: Zatraktivnění jihozápadního Děčína MÍSTO REALIZACE: Projekt je situován do volné krajiny mezi čtvrti Podmokly – Chrochvice – Bynov a sousedním městem Jílové. Jedná se o úpravu části krajiny, která slouží k příměstské rekreaci. KRÁTKÝ POPIS: Projekt spočívá v...

číst více

Obnova kašny na Masarykově náměstí

NÁZEV: Obnova kašny na Masarykově náměstí MÍSTO REALIZACE: Masarykovo náměstí KRÁTKÝ POPIS: Stavební a technické posouzení stavu tělesa a podloží kašny pro zajištění oprav a sanačních prací. Vše jako příprava pro "zkompletování" kašny doplněním soch. ODŮVODNĚNÍ: Kašna...

číst více

Dětské dopravní hřiště

NÁZEV: Dětské dopravní hřiště MÍSTO REALIZACE: Dopravní dětské hřiště v ulici Liberecká, Děčín 2. KRÁTKÝ POPIS: Děčín je jediným z bývalých okresních měst Ústeckého kraje, které nemá dětské dopravní hřiště. Projekt chce řešit aktuální problém, kterým je již řadu let...

číst více

Prořezání výhledu na Sněžnické vyhlídce

NÁZEV: Prořezání výhledu na Sněžnické vyhlídce MÍSTO REALIZACE: Sněžnická vyhlídka cestou na Labskou stráž KRÁTKÝ POPIS: Prořezat a zkrátit stromy, aby bylo vidět. Instalovat dřevěné zábradlí. ODŮVODNĚNÍ: Jedná se o turistické místo, které je vhodné k navštívení při...

číst více

Workoutové hřiště v Březinách

NÁZEV: Workoutové hřiště v Březinách MÍSTO REALIZACE: Roh plochy hřiště za otočnou autobusu 204 v Březinách, pozemek 276/49, v majetku města Děčína KRÁTKÝ POPIS: Výstavba nového volně přístupného workoutového hřiště. Jedná se o hřiště na posilování s vlastní vahou....

číst více

Basketbalové koše pro Děčín

NÁZEV: Basketbalové koše pro Děčín MÍSTO REALIZACE: Hřiště u ZŠ Dr. M. Tyrše, Vnitroblok Zámecké ulice + vybrány další dvě lokality ve spolupráci s MM Děčín. KRÁTKÝ POPIS: V rámci tohoto projektu vznikne několik nových venkovních basketbalových košů. Jeden s kvalitním...

číst více

Houpačky pro radost

NÁZEV: Houpačky pro radost MÍSTO REALIZACE: Vhodné lokality budou blíže specifikovány po důkladné prohlídce terénu v oblastech DC1, DC2 a DC4. KRÁTKÝ POPIS: Již 5 houpaček jsme pověsili v centru Děčína a rádi bychom pověsili 10 dalších. Chceme tím udělat Děčín...

číst více