NÁZEV: Návrat ke koupání v řekách

MÍSTO REALIZACE: Břehové partie Labe, Ploučnice a Jílovského potoka

KRÁTKÝ POPIS: Vytvoření přívětivých míst pro vyznavače přírodního koupání a pobytu u vody úpravou 2 až 3 vybraných lokalit/partií vodních toků v Děčíně a okolí. Poskytnutí míst k odpočinku, plavání a zároveň zkulturnění prostoru kolem řek. Připomenutí, že Děčín je řeka a řeka je Děčín.

POPIS: Návrh si klade za cíl vytipovat 2 – 3 vhodné pozemky na březích vodních toků, nejlépe v blízkosti jezů, cest, cyklostezek a ostatních přístupových komunikací. Na těchto lokalitách provést základní úpravy břehů k usnadnění vstupu do vody, zajistit sezónní vybavení prostor lavičkami, lehátky, mobilním WC, odpadkovými koši. V případě vhodných podmínek vytvořit pískovou pláž. Cílem záměru je zkulturnění a zpřístupnění hodnotného veřejného prostoru, navázání užších vztahů mezi člověkem a řekou.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 200 000,- Kč na lokalitu (30 000 Kč vyčištění prostoru od lehátek, kamenů a odpadků, 50 000 Kč terénní úpravy, 20 000 Kč sekání trávy, vyvážení odpadků, 100 000 Kč inventář).