NÁZEV: Nahoru na horu Kváderberg

MÍSTO REALIZACE: Přístupová cesta na kopec Kváderberg směrem od horního vstupu do Nemocnice, z ulice Lužická

KRÁTKÝ POPIS: Jedná se o zpřístupnění horní části kopce Kváderberg vozíčkářům a rodičům s kočárkem. Zpevnění cesty a její obnova tak aby se po ní dalo jezdit vozíkem , nebo kočárkem, například zámkovou dlažbou, případně jinou formou. Jedná se o lesní cestu k vyhlídce na Děčín. Relativně tiché místo kde lze dýchat lesní vzduch . Možná varianta je i cyklostezka ( otázka stoupání ). Park pod Kváderbergem je ideální spojení dětí a lesa.

POPIS: Zpevnění cesty a vytvoření povrchu, aby se po něm dalo jezdit na invalidním vozíku. Dvě varianty

a) Klikatá serpentina kolmo nahoru – proti Nemocnici

b) Pozvolné stoupání souběžně s Lužickou ulicí směrem ke Kamenické ulici a zpět.

Vše by muselo respektovat přírodní charakter – zámková dlažba, dlažba z šestibokého čediče z lomu v Těchlovicích, hutněný štěrk, dlažební chodníkové kostky.  Ne asfalt. Pokusit se spojit s organizací Dřevořezbářství a připravit stylové lavičky z kmenů stromů podél cesty.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Nejsem schopen přesně kalkulovat cenu metru cesty v lese. To by lépe vycházela kratší varianta serpentínami přímo nahoru. Obnova cesty dlažebními kostkami (kočičí hlavy).  Cena se bude blížit 450.000 ,- Kč.  Snížení nákladů by se dalo počítat, že cesta již existuje, jde o její obnovení na lepší úroveň. Tedy veškeré základy a hloubkové úpravy by se jen obnovily. V této podobě již jistě kdysi tato cesta fungovala.