NÁZEV: Kontejnery na odpad v Řetězové ulici
MÍSTO REALIZACE: Řetězová ulice u Finančního úřadu
KRÁTKÝ POPIS: Nahrazení nevzhledných kontejnerů v Řetězové ulici kontejnery polozapuštěnými do země.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 400 000 Kč (cena realizace konzultována s firmou MEVA a.s.)

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Polozapuštěné kontejnery jsou navrženy na soukromých pozemcích. Zároveň vozy, které vyvážejí tyto kontejnery vyžadují určitý manipulační prostor, který v Řetězové ulici není dostatečný, jedná se o nepříznivé dopravně-technické parametry místní komunikace ul. Řetězová s ohledem na možnost vyvážení odpadu.