NÁZEV: Kontejnery na odpad v Křížové ulici
MÍSTO REALIZACE: Křížová ulice, Děčín I
KRÁTKÝ POPIS: Nahrazení nevzhledných kontejnerů v Křížové ulici kontejnery polozapuštěnými do země.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 400 000 Kč (cena realizace konzultována s firmou MEVA a.s.)

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Umístění kontejnerů v takto významné kulturní památkové zóně (Kostel Povýšení sv. Kříže s kaplí P. Marie Sněžné, Měšťanský dům č.p. 134, Dlouhá jízda) je třeba koncepčně posoudit. Dle památkové péče by nevhodné umístění bez návaznosti na ostatní využití prostoru mohlo mít negativní vliv na prostředí kulturních památek. Zároveň finanční náklady vzhledem k umístění do svahu a nutné přeložky veřejného osvětlení by převyšovaly maximální povolenou částku na jeden projekt.