NÁZEV: Invalidé a rodiny s malými dětmi snadno na Pastýřskou stěnu

MÍSTO REALIZACE: Pastýřská stěna

KRÁTKÝ POPIS: Město má ve svém majetku šachtu bývalého výtahu ve skále, který by byl tak užíván.

POPIS: Dolní nástupiště na současné úrovni stávající stavby a to do krátkého výtahu, který by dovezl cestující do úrovně, kde by po rovině přešli do druhého výtahu ve skále (žádné schody).
Výtah ve skále s nasvícením stěn, které po předchozím vyčištění by ukazovaly jednotlivé vrstvy pískovce (bývají i zbarvené).
Horní nástupiště na úrovni současného parkoviště u Nebíčka, tedy opět bezbariérový.
Možný samoobslužný provoz.
Lze zvážit vybudování dalšího vchodu a východu do ZOO u Nebíčka.

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Navrhovatel nereagoval na výzvy k upřesnění návrhu. Návrh byl vyřazen.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Dle nabídky trhu