NÁZEV: Hřbitov Březiny – zpevněná plocha k zaparkování pro návštěvníky hřbitova

MÍSTO REALIZACE: Pozemková parcela č. 497, k.ú. Březiny u Děčína

KRÁTKÝ POPIS: Návrh zahrnuje vybudování zpevněné plochy s asfaltovým povrchem nebo povrchem ze zámkové dlažby a obrubníky, zatravnění plochy podél parkovacího místa. Velikost – v rozsahu stání 2 vozidel (cca 6x8m).

ODŮVODNĚNÍ: Přínosem Je kultivace prostoru kolem vchodu do hřbitova, zamezení živelného parkování na trávníku a před vstupem na hřbitov a znečišťování místní komunikace blátem, snížení prašnosti.

POPIS: Stržení povrchové zeminy, vytvoření podloží (makadam), válcování, osazení obrubníků, asfaltování nebo zámková dlažba, úprava okolí.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500 000 Kč