HLASOVAT PRO NÁVRHY MŮŽETE OD 8.7.2019 DO 28.7. 2019

Hlasování bude spuštěno 8. července a bude trvat tři týdny, tedy do 28. července.

Projekt/y, které budou hlasováním vybrány k realizaci, se stanou součástí akcí realizovaných statutárním městem Děčín, které bude zodpovědné za jejich realizaci.

Pravidla pro výběr návrhů určených k realizaci – hlasování:

 • Hlasování je určeno pro občany starší 15 let.
 • Hlasování bude probíhat elektronickou formou na stránkách participativního rozpočtu.
 • Elektronické hlasování bude ověřováno prostřednictvím unikátního kódu přiděleného k telefonnímu číslu hlasujícího.
 • Při hlasování bude využit takový volební algoritmus, který umožní distribuci kladných i záporných hlasů mezi jednotlivé návrhy v poměru 3:1. Konkrétní počet hlasů bude stanoven na základě počtu návrhů, o kterých se bude hlasovat.
 • Hlasující může rozdělit své hlasy mezi libovolné návrhy. Jednomu návrhu však musí dát maximálně jeden hlas. Záporný hlas může udělit jen v případě uplatnění minimálně dvou kladných hlasů. Výsledky hlasování budou zpracovány následujícím způsobem:
 • Platné bude to hlasování, které bude v souladu s pravidly uvedenými výše.
 • Sečtou se, případně odečtou, všechny hlasy pro jednotlivé návrhy.
 • Na základě získaných hlasů bude sestaven výsledkový žebříček.
 • Na základě tohoto žebříčku budou rozděleny finanční prostředky potřebné pro realizaci návrhu, v pořadí od návrhu, který získal nejvíce bodů až do vyčerpání přidělených finančních prostředků.
 • Pokud finanční prostředky nedostačují na realizaci následujícího návrhu v žebříčku, bude se realizovat takový následující návrh, který bude pokryt zbývající finanční částkou.
 • Pokud získají dva či více návrhů stejný počet bodů, realizuje se ten s nejvyšším rozpočtem.
 • Návrh(y), které získají v součtu méně než 50 hlasů,nebudou realizovány.

Celkový počet hlasujících ke včerejšímu dni