Začíná další ročník Tvoříme Děčín! Během letních prázdnin byla revidována pravidla. Jejich znění naleznete zde.

Na přelomu září a října se můžete postupně seznamovat se způsobem podávání návrhů a s podmínkami celého procesu. Ve středu 26. září v 17:00 v Městské knihovně Děčín proběhne veřejné setkání, kde pohovoříme o způsobu, jak je možné se do procesu zapojit. Od 15. října je možné podávat návrhy, buď prostřednictvím našich webových stránek, nebo zasláním na email koordinátorky celého procesu, nebo na podatelnu magistrátu. Vaše návrhy budeme přijímat až do 31. ledna 2019. Mezitím bude probíhat kontrola jejich realizovatelnosti a spolupráce úředníků a navrhovatelů, aby co nejvíce návrhů prošlo až do samotného hlasování. Tato kontrola a úprava návrhů skončí v červnu. Měsíc červenec je vyhrazen pro kampaně vedené samotnými navrhovateli a oslovování široké veřejnosti, aby se co nejvíce osob zúčastnilo hlasování. V červenci proběhne hlasování a dozvíme se, které návrhy mají podporu veřejnosti. Následně začneme opět pracovat na realizaci těchto vítězných návrhů.

Harmonogram si můžete prohlédnout zde.