NÁZEV: Dokončení chodníku – ul. Za Sadem

MÍSTO REALIZACE: ul. Za Sadem, p.p.č.: 339/8, k.ú. Březiny u Děčína

KRÁTKÝ POPIS: Předmětem návrhu je dokončení stávajícího chodníku ze žulové dlažby, který není doposud zcela dodlážděn. Schodiště, která jsou součástí chodníku, nejsou nyní opatřena zábradlím. Hrozí proto újma na zdraví, popř. i na životech občanů, kteří chodník užívají. Součástí návrhu je proto i realizace zábradlí u schodišť.

POPIS: 

Chodník:

Návrh spočívá v nutném odstranění stávající vrchní vrstvy ve východní části parcely (chodníku) a její náhradě vhodnou podkladní vrstvou – podsypem z jemného štěrku a novou žulovou dlažbou. Jedná se o plochu cca 25 m². V současnosti je na ní štěrk a částečně travní drn. Vzhledem k tomu, že stávající chodník je vydlážděn žulovou dlažbou, je i jeho dokončení z estetických důvodů navrženo ze stejné žulové dlažby (dlažbou stejných rozměrů a barvy).

Zábradlí:

Vnější schodiště, která jsou součástí chodníku, nejsou v současnosti opatřena zábradlím. Navrhuji proto provést v místě schodišť, na jedné straně chodníku, jednoduché kovové zábradlí, ukotvené do sloupků, popř. zdiva.  Zábradlí bude vyhotoveno z nerez oceli, opatřeno dvojím nátěrem, vrchním tmavě hnědé barvy. U konstrukce zábradlí včetně madel bude provedena příprava pro budoucí veřejné osvětlení (např. i LED pásky).

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:

Chodník:

cca 25 m² žulové dlažby, štěrková drť (podsyp)

materiál:        30 000,-  Kč

DPH 21%:         6 300,-  Kč

práce:             35 000,-  Kč     (včetně odstranění vrchní vrstvy)

ostatní 10 %:   3 000,-  Kč      (skládkovné, rezerva)

———————————————————————–

celkem:         74 300,-  Kč

Zábradlí:

Zábradlí (nerez ocel, 2x nátěr, vrchní hnědý, sloupky, popř, ukotvení do zdi, bet. základy pro sloupky, příprava na LED osvětlení

materiál:        60 000,-  Kč

DPH 21%:      12 600,-  Kč

práce:            65 000,-  Kč     (včetně nutného zásahu do stáv. chodníku)

ostatní 10 %:  6 000,- Kč       (skládkovné, dokumentace, rezerva)

———————————————————————–

celkem:      143 600,-  Kč

Náklady celkem: 

Chodník:                              74 300,-  Kč

Zábradlí:                           143 600,-  Kč

Celkem :                            217 900,-  Kč

Náklady na následnou údržbu záměru:

Jedná se o standardní náklady města na údržbu pozemků a staveb ve vlastnictví města (chodníků) – kontrola, údržba, drobné opravy,  2x/rok   …. celkem cca  2 000,- Kč/rok

Zaokrouhlené celkové náklady vč. rezervy činí 250 000 Kč.