PRO JEDNOTLIVÉ NÁVRHY MŮŽETE HLASOVAT ZDE

NÁZEV: Dokončení chodníku – ul. Za Sadem

MÍSTO REALIZACE: ul. Za Sadem, p.p.č.: 339/8, k.ú. Březiny u Děčína

KRÁTKÝ POPIS: Předmětem návrhu je dokončení stávajícího chodníku ze žulové dlažby, který není doposud zcela dodlážděn. Schodiště, která jsou součástí chodníku, nejsou nyní opatřena zábradlím. Hrozí proto újma na zdraví, popř. i na životech občanů, kteří chodník užívají. Součástí návrhu je proto i realizace zábradlí u schodišť.

ODŮVODNĚNÍ: Chodník slouží k propojení ul. Za Sadem se souběžnou ulicí u sídliště a se samotným sídlištěm v Březinách. Návrh řeší dokončení zpevněné plochy stávajícího chodníku (dodláždění pochůzné současné štěrkové plochy), tudíž vlastně dokončení stavby stávajícího chodníku. Jeho dokončením se zvýší bezpečnost užívání chodníku (zejména jeho schodišť) pro veřejnost.

 

POPIS: 

Chodník:

Návrh spočívá v nutném odstranění stávající vrchní vrstvy ve východní části parcely (chodníku) a její náhradě vhodnou podkladní vrstvou – podsypem z jemného štěrku a novou žulovou dlažbou. Jedná se o plochu cca 25 m². V současnosti je na ní štěrk a částečně travní drn. Vzhledem k tomu, že stávající chodník je vydlážděn žulovou dlažbou, je i jeho dokončení z estetických důvodů navrženo ze stejné žulové dlažby (dlažbou stejných rozměrů a barvy).

Zábradlí:

Vnější schodiště, která jsou součástí chodníku, nejsou v současnosti opatřena zábradlím. Navrhuji proto provést v místě schodišť, na jedné straně chodníku, jednoduché kovové zábradlí, ukotvené do sloupků, popř. zdiva.  Zábradlí bude vyhotoveno z nerez oceli, opatřeno dvojím nátěrem, vrchním tmavě hnědé barvy. U konstrukce zábradlí včetně madel bude provedena příprava pro budoucí veřejné osvětlení (např. i LED pásky).

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY:

Chodník:

cca 25 m² žulové dlažby, štěrková drť (podsyp)

materiál:        30 000,-  Kč

DPH 21%:         6 300,-  Kč

práce:             35 000,-  Kč     (včetně odstranění vrchní vrstvy)

ostatní 10 %:   3 000,-  Kč      (skládkovné, rezerva)

———————————————————————–

celkem:         74 300,-  Kč

Zábradlí:

Zábradlí (nerez ocel, 2x nátěr, vrchní hnědý, sloupky, popř, ukotvení do zdi, bet. základy pro sloupky, příprava na LED osvětlení

materiál:        60 000,-  Kč

DPH 21%:      12 600,-  Kč

práce:            65 000,-  Kč     (včetně nutného zásahu do stáv. chodníku)

ostatní 10 %:  6 000,- Kč       (skládkovné, dokumentace, rezerva)

———————————————————————–

celkem:      143 600,-  Kč

Náklady celkem: 

Chodník:                              74 300,-  Kč

Zábradlí:                           143 600,-  Kč

Celkem :                            217 900,-  Kč

Náklady na následnou údržbu záměru:

Jedná se o standardní náklady města na údržbu pozemků a staveb ve vlastnictví města (chodníků) – kontrola, údržba, drobné opravy,  2x/rok   …. celkem cca  2 000,- Kč/rok

Zaokrouhlené celkové náklady vč. rezervy činí 250 000 Kč.