NÁZEV: Dokončení chodníku mezi Březinami a Libverdou, 1. etapa

MÍSTO REALIZACE: p.p.č. 844/1, k.ú. Březiny u Děčína

KRÁTKÝ POPIS: Dokončení chodníku mezi Březinami a Libverdou podél hlavní příjezdové komunikace do Březin v části podél plotu ČOV (1. etapa). Návaznost na již vybudovaný chodník Březiny – ČOV.

POPIS: Pokračování chodníku stejných vlastností jako má již vybudovaný chodník mezi křižovatkou u točny MHD Březiny a vjezdem do ČOV. Cílem je vytvořit kompaktní koridor pro bezmotorový pohyb podél rušné místní komunikace. Parametry chodníku určuje technická norma.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500 000,- Kč – odpovídá vyprojektované části chodníku v rámci 1. etapy