NÁZEV: Dokončení chodníku mezi Březinami a Libverdou
MÍSTO REALIZACE: Pozemková parcela č. 844/1, k.ú. Březiny u Děčína
KRÁTKÝ POPIS: Dokončení chodníku Březiny – Libverda podél místní komunikace v části ČOV – Libverda
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: cca 500 000,- Kč (při využití synergií se stavbou Revitalizace Březin III. etapa)

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Finanční náklady pro realizaci návrhu překročí maximální povolené náklady na jeden projekt v rámci participativního rozpočtu. Dále pozemky vedle místní komunikace nejsou ve vlastnictví města a pro realizaci chodníku by byl nutný jejich výkup, což předpokládá další finanční náklady a větší časovou náročnost. Projekt není možné zrealizovat do jednoho roku.