NÁZEV: Děčínský koláč – obnovme tradici pečení regionální speciality !

MÍSTO REALIZACE: – ve městě Děčín, potažmo v Ústeckém kraji a celé České republice

KRÁTKÝ POPIS: Ve světě je zvykem, že každý úspěšný region se prezentuje i svou specialitu v oblasti jídla. I město Děčín má jednu takovou, která zde historicky provoňovala každý byt a dům. Byl to Děčínský kecaný koláč. Je velmi chutný a je velká škoda, že ho v současnosti peče jen jedna firma. K jeho větší dostupnosti však chybí větší nabídka prodeje. K prodeji však chybí větší povědomí zákazníků o tomto velmi chutném zákusku. Obojí potřebujeme změnit – Už jste ochutnali?

POPIS: Zavedení nového výrobku propagující region není jednoduché. Částečně s tím, začalo město Děčín před dvěma lety a to zveřejněním na webu, facebooku a tisku. Avšak po počátečním zájmu aktivity ustrnuly. To je třeba změnit.
Je třeba zamyslet se, jak vytvořit celkovou strategii, která bude zaměřená na zvýšení nabídky koláče /možná je motivace pekáren ve směru uhrazení finančních nákladů na zavedení nového výrobku/, nalezení podpory distribučních cest /např. propagace míst, kde se dá výrobek koupit/, zvýšení povědomí o výrobku /např. jeho nabídkou na všech akcí města, jeho příspěvkových organizací. Jeho cílenou propagací, logem, soutěžemi apod. Odměnou nám pak bude větší identifikace občanů s regionem, zvýšení zájmu turistů navštívit místní drobné provozovny, potažmo větší turistická atraktivita celého regionu.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Záleží do jaké míry se podaří přesvědčit existující partnery, jak z veřejného, tak soukromého sektoru. Je třeba jejich počáteční náklady částečně kompenzovat, proto navrhujeme 485.000,-Kč. Jsme však přesvědčeni, že tyto peníze se regionu časem vrátí min. ve formě turistického zájmu a zlepšení podnikatelského prostředí.