NÁZEV: Chodník pro pěší z ulice Ploučnická

MÍSTO REALIZACE: Děčín 3 – Staré město, za koupalištěm, z ul. Ploučnická

KRÁTKÝ POPIS: Chodník pro pěší z ulice Ploučnická k budově plaveckého areálu a komplexu Kaufland, který by opět umožnil příjemnou chůzi „zadem“ kolem Ploučnice – chodník tu kdysi býval.

POPIS: Chodník pro pěší v délce max. 80 metru. Vedl by podél areálu koupaliště, současně podél řeky Ploučnice.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 100 000,- (nevím přesně)

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: V navrženém území je plánována výstavba cyklostezky. Výstavba této cyklostezky bude vzhledem ke svažitosti terénu převyšovat maximální finanční náklady na jeden projekt.