NÁZEV: Chodník přes park před kinem Sněžník
MÍSTO REALIZACE: Děčín IV, park před kinem Sněžník, k.ú. Podmokly p.č. 1233
KRÁTKÝ POPIS: Upravit blátivou nezpevněnou cestu, která vede napříč parkem před kinem Sněžník tak, aby i během deštivých dní bylo možné projít bez ublácených bot.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 300 000,- Kč

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ Navrhovatel stáhl svůj projekt.