NÁZEV: Chodník ke hřišti

MÍSTO REALIZACE: p.p.č.  1301/2, 276/23  k.ú. Březiny u Děčína

KRÁTKÝ POPIS: Zřízení chodníku k parkovišti a hřišti.

POPIS: Chodník bude z bet. dlažby, široký 1,6 m , přímý, podél p.p.č. 276/124 a 276/125. Končit bude u posledního sloupu veřejného osvětlení.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500 000 Kč