NÁZEV: Chodník do sídliště

MÍSTO REALIZACE: Sídliště Březiny, na pozemku p.č. 184/3, 873, 276/90, a 276/113  v k.ú. Březiny

KRÁTKÝ POPIS: Propojení asfaltového chodníku na konci sídliště (v místě mezi panelovými domy č.p. 174 a 175) s cestou podél Ploučnice v blízkosti splavu a MVE

POPIS: Navrhuji zřízení pevného chodníku (asfalt či dlažba s betonovým podkladem nebo jiné vhodné řešení), pokud možno bez schodů nebo kombinovaného, který by umožnil i rodičům s kočárky či cyklistům bezpečné a snadné zdolání dotyčného úseku.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: do 150 tis. Kč