NÁZEV: Chceme se toulat v Březinách

MÍSTO REALIZACE: Březiny

KRÁTKÝ POPIS: Obnovení starých cest, vysekání náletových dřevin a výsadba alejí s původními druhy ovocných stromů

ODŮVODNĚNÍ: V okolí je mnoho již zarostlých cest, které socialistickému rozorávání mezí zanikly, čímž byly nejen přetrhány původní logické vazby, tak byl narušen i původní ráz krajiny. Činnost je to tedy velice záslužná, obzvláště z hlediska ekologie a udržitelného rozvoje pro budoucí generace.

POPIS: Vyčištění a znovu vytyčení cest v Březinách. Z mapových katastrálních podkladů je zřejmé, kudy cesty vedly. Jsou dodnes často v majetku města Děčína. Navrhujeme jejich vyčištění a osázení alejemi původních ovocných stromů. To pro začátek stačí, není třeba investovat prostředky do zpevňování povrchů, pěšina vznikne logicky sama.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500 000 Kč.