NÁZEV: Cesta kolem, nikoli na! (hřbitov)

MÍSTO REALIZACE: p.p.č. 6, k.ú. Podmokly

KRÁTKÝ POPIS: Pakliže je v mapách i v katastru pozemek pojmenovaný jako ulice (zde Pomezní), předpokládá se, že bude přinejmenším schůdná bez ohrožení uživatelů na zdraví. Základem projektu je úprava přírodní cesty v okolí hřbitova tak, aby byla lépe schůdná. Jedná se zejména odstranění velkých balvanů a nerovností.

POPIS: Odstranění nerovností a odvodnění povrchu jako u „vedlejší komunikace“, zejména v oblasti kolem hřbitova Škrabky. V této části, která prochází lesem, nepředpokládám veřejné osvětlení. Cesta zůstane přírodního charakteru, jedná se zejména o odstranění balvanů a dalších nerovností pouze v délce okolo hřbitova.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500 000 Kč