NÁZEV: Březiny – záchrana lípy

MÍSTO REALIZACE: Březiny, pod sídlištěm a restaurací, nad hřištěm, p.p.č.: 276/23, 276/49  k.ú. Březiny u Děčína

KRÁTKÝ POPIS: Jedná se o realizaci opatření na záchranu stávající vzrostlé lípy – českého národního stromu, který je v podstatě památným stromem, neboť byl slavnostně vysazen krátce po 2. světové válce, právě k výročí jejího ukončení (asi v roce 1947).  Lípa se nachází v těsné blízkosti místní komunikace a v důsledku nevhodného „zaasfaltování“ plochy okolo stromu dochází k jeho živoření, resp. k jeho pomalému zániku. Opatření spočívá v šetrném odstranění asfaltové vrstvy v jeho blízkosti a její náhradě vhodnými zatravňovacími tvarovkami (dlažbou).

ODŮVODNĚNÍ: Návrh řeší záchranu živořícího památného stromu – lípy v centrální části Březin (u točny autobusu MHD, před restaurací). Jedná se o jeden z několika mála stromů, které v této centrální části Březin vůbec jsou. Přínosem bude jeho zachování do budoucna, včetně jeho příznivých účinků na okolí (stín, zeleň, vůně lipového květu, lapač prachu, tvorba kyslíku …).

POPIS: Opatření spočívá v šetrném odstranění asfaltové vrstvy v jeho blízkosti a její náhradě vhodnými zatravňovacími betonovými pochůznými tvarovkami (dlažbou). Jedná se o plochu cca 56 m². Tvar plochy je dán přilehlou místní komunikací (do které nijak nezasahuje) a dále i sousedním pozemkem, který není ve vlastnictví města (do něj rovněž nezasahuje). Po odstranění stávajícího (již popraskaného) asfaltobetonu bude aplikováno vhodné hnojivo, podsyp z jemného štěrku a vhodný typ zatravňovacích tvárnic (plocha bude i nadále sloužit jako pochůzná plocha). Detailní skladba vrstev a komplexní řešení bude konzultováno s projektantem návrhu.

PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 200 000 Kč