NÁZEV: Březiny – dokončení chodníku ze sídliště na hřiště.
KRÁTKÝ POPIS: Jedná se o dokončení stávajícího propojovacího chodníku, jehož stav není vyhovující. Není totiž dokončen a není opatřen veřejným osvětlením. Hrozí proto újma na zdraví, popř. na životech občanů. Přestože je tento propojovací chodník nedokončený, neosvětlený a jen obtížně schůdný, je hojně používaný veřejností, hlavně mládeží ze sídliště. Jedná se totiž o nejkratší trasu na hřiště, popř. i na zastávku MHD.
MÍSTO REALIZACE: Březiny, pod sídlištěm a restaurací, nad hřištěm, p.p.č.: 276/23, 276/49  k.ú. Březiny u Děčína
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: 500 000,- Kč

Důvod zamítnutí: Bez studie proveditelnosti není možné stanovit technické provedení a finanční náročnost akce, situace v místě je díky teplovodu velmi složitá. Město nechá tuto studii zpracovat. Následně uvidíme, jaké možnosti řešení a finanční náklady studie odhalí.