NÁZEV: Bezpečný bezbariérový přechod na Kamenické ulici
MÍSTO REALIZACE: Kamenická ulice u křižovatky s Lužickou ulicí
KRÁTKÝ POPIS: Úprava stávajícího přechodu pro chodce, který je v současné době nepřehledný, nebezpečný a bohužel obtížně využitelný pro starší osoby či např. maminky s kočárky.
Má představa je vytvoření bezbariérového přístupu na přechod a úprava stávajících schodů do bezpečnější podoby, zejména co se týče rozhledových poměrů.
PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY: Bude-li se dodělávat stávající přechod, odhaduji opravu schodiště s vytvořením plošiny u silnice a bezbariérového chodníčku na cca 200 tis. Kč.
Bude-li se přechod přesouvat, pak je to prakticky jen namalování nové zebry na silnici a zrušení té stávající.

DŮVOD ZAMÍTNUTÍ: Město Děčín již nechává zpracovávat projektovou dokumentaci na tento záměr. Realizaci předpokládáme v roce 2018 – 2019 z jiných obecních zdrojů.