Autor návrhu: Nataniel Mansfeld 

Popis návrhu: Workoutové hřiště, jak se venkovní posilovny nazývají, je fenoménem měst, kde lidé žijí bez předsudků a chtějí pro sebe něco dělat. Turnov už taková místa také má, ovšem není na škodu rozšířit posilovací a protahovací arsenál o další, zejména v místech, kam míří občané i turisti ve volném čase. Jako nejvhodnější umístění se nám jeví louka v Dolánkách, a to u Jizery mezi hlavním tokem a slepým ramenem. V těchto místech jsou staré betonové základy, které by se daly použít pro instalaci posilovací stanice, čímž by se snížily náklady na budování.

Předpokládané náklady: 250 000,- Kč

Důvod vyřazení: Návrh workoutového hřiště nebyl v souladu s kritérii participativního rozpočtu. Rozpočet například neobsahoval základy pro workoutové hřiště, jelikož zbylý beton, na kterém byly navrženy základy se nedal z bezpečnostních důvodů použít. Instalace by se musela udělat nová, a to včetně zemních prací a samotné dopadové plochy v souladu s normou. Problémem tohoto projektu dále je, že Město Turnov plánuje velkou studii Nivy Jizery a workoutové hřiště není v souladu s touto plánovanou studií. Dalším problém lokality Dolánky je aktivní záplavová zóna a tím komplikace při stavebním řízení.