Autor návrhu: Eva Pleslová

Popis návrhu: Obnova a doplnění prvků na hřišti, které je primárně určeno pro dětí 1-6 let. V rámci projektu dojde k nákupu a instalaci nového herního prvku – mašinky, doplnění stávajícího herního prvku pískoviště o pevné zastřešení a opravu oplocení hřiště. Hřiště se nachází na pozemku T.J. Sokol Turnov. O hřiště se již 10 let stará nezisková organizace Centrum pro rodinu Náruč. Již 10 let ji udržovalo z vlastních zdrojů. V současné době je stav oplocení na hranici životnosti. V loňském roce bylo nutno z důvodu stáří a neodpovídajících bezpečnosti odstranit dětmi velmi oblíbený herní prvek mašinky. Hřiště je hojně využíváno širokou veřejností a to zejména rodiči s nejmenšími dětmi, pro které je především určeno. Tito návštěvníci si hřiště oblíbily zejména právě pro jeho oplocení a prvky vhodné pro nejmenší d ěti. V tomto je hřiště v Turnově jedinečné.

Předpokládané náklady: 148 000,- Kč

Důvod vyřazení: Návrh hřiště pro nejmenší byl vyřazen z důvodu nesplnění kritérií. Hřiště se nenachází na městském pozemku, ale na pozemku T. J. Sokol. Radnice navrhla předkladatelce, aby si příští rok formou individuální dotace z rozpočtu města požádala o příspěvek na realizaci, díky kterému by mělo hřiště novou mašinku.