Autor návrhu: Kateřina Janků, Barbora Červová 

Popis návrhu: Hlavní myšlenkou studie prostoru v oblasti Károvsko – Hruštice je propojení nové zástavby s krajinou pomocí sadů. Tradiční ovocné sady dříve bývaly běžnou součástí okraje měst a přechodem do volné krajiny. Nově navržené ovocné sady pro zdejší oblast by měly zajistit využitelnost místa lidmi a zároveň zvýšit biodiverzitu prostoru. K tomu všemu by mohly z části samozásobit obyvatele města místním ovocem z tradičních staročeských odrůd stromů.Současně je prostor nevyužívaný, ohrožený vodní a větrnou erozí a jak pro lidi, tak pro zvěř nehostinný. Nach á zí se zde pouze trvalý travní porost. Biodiverzita prostoru je nízká.

Předpokládané náklady: 24 000,- Kč

Důvod vyřazení: Návrh Městské ovocné sady Károvsko nebyl dle metodiky zcela v souladu s plánovanými akcemi a bude řešen v rámci dalšího projednávání zpracované studie „Řešení území interakčního prvku IP 2 Hruštice – Károvsko, Turnov“ ve spolupráci se zhotovitelskou firmou, Odborem životního prostředí a komisí pro životní prostředí.