Autor návrhu: Marie Meixnerová

Popis návrhu: Na Mariánském hřbitově navrhuji umístění zábradlí podél cesty, která vede od schodů ke schodům k rozlučkové síni. Cesta je svažitá, hůře schůdná, především pro starší a invalidní osoby. Přitom by mohla být hojně využívaná. Je cca  25 m dlouhá.  Zábradlí by výrazně přispělo ke zlepšení  dostupnosti  do rozlučkové síně.  Vhodnost vzhledu a materiálu musí posoudit odborníci – např. památková péče. Realizací se výrazně zlepší dostupnost a tím pádem i využívání cesty pro pěší. Cesta z Mariánského náměstí, kam lze dojet MHD, bude poté dostupná pro pěší mnohem lépe a bezpečněji a nebude tak nutné využívat delší cestu přes ulici Markovu a kolem Střelnice

Umístění návrhu: Mariánský hřbitov, par. č. 1544/1

Předpokládané náklady: 50.000 Kč

Mariánský hřbitov