Autor návrhu: Petr Macháček

Popis návrhu: Zhotovení asfaltoživičného povrchu na jihozápadním okružním úseku místní komunikace na ppč. 3712 a ppč. 3797/1 v délce cca 235 m od rozcestí na dolní návsi na hranici ppč. 3712 s ppč. 3703 směrem na západ k hranici s ppč. 3797/1 a dále na sever na další rozcestí s trianglem ppč. 3738. Cílem je zhotovení bezprašného povrchu na místní komunikaci za účelem odstranění enormní prašnosti, významně zatěžující životní prostředí sousedící bytové občanské zástavby a veřejného relaxačního prostoru na ppč. 3713/1. Záměrem je zhotovit asfaltový živičný povrch na co nejdelším popsaném úseku v rámci rozpočtu tak, aby byla odstraněna uvedená prašná ekologická zátěž a rozšířila se zároveň využitelnost veřejného relaxačního prostoru na ppč. 3713/1 formou in-line bruslení tp. 

V současné době je uvedený úsek komunikace enormně prašný, místy s mnoha výtluky, přitom zejména prašnost významně snižuje užitnou hodnotu sousedící občanské výstavby a také užitnou hodnotu veřejného relaxačního prostoru na ppč. 3713/1. 

Po realizaci významně klesne prašná ekologická zátěž dopadající na vlastníky přimykajících se nemovitostí. Realizací se zvýší využitelnost a atraktivita veřejného relaxačního prostoru na ppč. 3713/1, jehož zvelebení věnuje Město Turnov a Sdružení občanů Nudvojovic značné úsilí, a který se nově těší značné oblibě. Dojde rovněž ke všeobecnému zvýšení dopravního komfortu pro místní obyvatele a návštěvníky. 

Umístění návrhu: Turnov, Nudvojovice, jihozápadní okružní úsek místní komunikace na ppč. 3712 a ppč. 3797/1 

Předpokládané náklady: 250.000 Kč

 

Nudvojovice