Autor návrhu: Jiří Třešňák

Popis návrhu: Jedná se o revitalizaci sportovní plochy s fotbalovým hřištěm a o rozšíření o herní a cvičební prvky pro všechny generace a sezení v podobě laviček. Konkrétně jde o „Balanční žebřík“ pro menší (3+), dále pak cvičící prvek „Posilovna“ pro věkovou hranici 6+ a umístění 3 dřevěných laviček. Na fotbalové hřiště budou umístěny menší házenkářské branky, které jsou vhodnější pro tuto velikost hřiště. Staré ocelové branky by byly po souhlasu svépomocí odstraněny. Při realizaci je počítáno se spoluúčastí místních obyvatel, kteří pomohou s výkopy děr a sestavováním prvků dle instrukcí dodavatele, který je garantem shody montáže s normou.

Návrh předkládáme z důvodu vzniku nové bytové zóny nad Šetřilovskem, jejíž obyvatele tvoří převážně mladí lidé s dětmi. Navíc zastaralé současné hřiště je historicky hojně využíváno i místními starousedlíky a dětmi z nedaleké mateřské školky. 

Cílem projektu je zrenovovat současné vybavení hřiště – rezavé předimenzované fotbalové branky a dále umístit herní prvky jak pro děti, tak pro dospělé včetně tří dřevěných laviček, které nahradí starou betonovou. Kvůli finanční náročnosti jsme z projektu vyřadili oplocení fotbalového hřiště, ačkoliv jeho stav je také žalostný. Od realizace si slibujeme bezpečnější a komfortnější sportovní zázemí pro místní obyvatele. Jiné hřiště tohoto charakteru není pro občany této lokality dostupné, v dochozí vzdálenosti se nachází pouze hřiště pro nejmenší děti v Metelkových sadech. Pro realizaci byla poptávána turnovská firma TR Antoš s. r. o., která se zabývá výrobou a instalací dětských hřišť a dále firma SPORT CLUB s. r. o., která se specializuje na sportovní hřiště.

Umístění návrhu: Hruštice – Károvsko

Předpokládané náklady: 212.156 Kč

Další finanční zdroje: Vykopání děr pro dětské prvky, asistence při instalaci dětských prvků a odstranění současných rezavých branek a betonové lavičky bude provedeno svépomocí.

Hřiště Károvsko