Autor návrhu: Bohumil Matoušek

Popis návrhu: Zhotovení chodníku v délce 35 běžných metrů sousedící s dětským hřištěm v Dělnické ulici na Daliměřicích. Požadujeme zhotovení chodníku v těsné blízkosti dětského hřiště. Důvodem je zajištění bezpečného přístupu na dětské hřiště. Hřiště je plně využíváno rodiči s malými dětmi a kočárky. Přístup na toto hřiště je ale pouze z vozovky, na které je v dnešní době značný provoz. Děti se tak pohybují v těsné blízkosti vozovky. Zároveň se jedná i o zajištění bezpečnosti všech chodců v ulici. Dále upozorňujeme na špatné osvětlení na tomto chodníku.  

Umístění návrhu: Dělnická ulice, Daliměřice

Předpokládané náklady: 135.000 Kč + přidání osvětlení

Hřiště Dělnická ulice