Autor návrhu: Miroslava Vlčková

Popis návrhu: Dětské hřiště na návsi v Mašově, obsahující hrací věž se skluzavkou, kyvadlovou houpačku a pískoviště s plachtou. Ideálně i oploceno. Realizace za pomoci firmy Hřiště hrou s. r. o. – firma dodá návrh, materiál a tzv. Šéfmontáž, kdy jednoho ze svých pracovníků pověří vedením stavby hřiště, samotnou manuální práci však budou vykonávat občané Mašova. Vzhledem k cenovým nabídkám , které jsme dostali na zhotovení oplocení by byl plot realizován pouze svépomocí občanů, tedy za cenu materiálu.

Místo častého setkávání a středobodu Mašova má již krásně opravenou kapličku i skvělé větší hřiště za Sokolovnou, místním občanům chybí alespoň malé vyžití pro menší děti. V současné době je v Mašově pouze menší hřiště „v lomu“, které je pro některé občany příliš vzdálené a proto bychom uvítali nové hřiště v místě dostupném pro většinu občanů. Poslouží tedy především rodičům s menšími dětmi, kterých je aktuálně v Mašově vcelku dost a určitě budou přibývat další občánci.

Umístění návrhu: Mašovská náves. Konkrétně parcely 5/6 a 1313/1. Jedná se o zelenou plochu těsně přilehlou k východu z restaurace Sokolovna Mašov.

Předpokládané náklady: 154.188 Kč

mašov